138 - Lindalen del 5

Området ligger i Lindalen. Förslaget gäller stadsplan för Lindalen del 5.

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra bebyggelse av flerfamiljshus i området.

Planen vann laga kraft: 5 september 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan