238 - Tyresö Strand och Gimmersta

Upphävande av byggnads- och avstyckningsplaner inom Tyresö Strand och Gimmersta.

Planen syftar till att upphäva byggnads- och avstyckningsplaner inom Tyresö Strand och Gimmersta för att göra möjligt för åretruntbostäder.

Planen vann laga kraft: 17 januari 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan