161 - Gudö å

Stadsplan för område vid Gudö å, Näsbytomten 14:1, 15:1 m fl. i Trollbäcken.

Planen gör möjligt byggande av småhus och radhusbebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 2 oktober 1975

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Hitta på sidan