161 - Gudö å

Stadsplan för område vid Gudö å, Näsbytomten 14:1, 15:1 m fl. i Trollbäcken.

Planen gör möjligt byggande av småhus och radhusbebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 2 oktober 1975

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020
Upp

Hitta på sidan