Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

23 - Viss del av Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1

Planområdet omfattar de södra och sötra delarna av Öringe i östra Bollmora, Tyresö

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av fastigheterna Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan