23 - Viss del av Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1

Planområdet omfattar de södra och östra delarna av Öringe i östra Bollmora, Tyresö

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av fastigheterna Gimmerstad 1:1 och Uddby 2:1.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan