26 - Viss del av Tyresö 1:1

Planområdet ligger i Orrnäset i Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av fastigheten Tyresö 1:1.

Planen vann laga kraft: 16 juni 1936

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan