201 - Del av Lindalen

Planområdet är en del av Lindalen inom Tyresö kommun.

Syftet med detaljplanen är att ge en möjlighet till radhusområde och åstakomma en mer varierad bebbyggelse.

Planen vann laga kraft: 21 juni 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan