201 - Del av Lindalen

Planområdet är en del av Lindalen inom Tyresö kommun.

Syftet med detaljplanen är att ge en möjlighet till radhusområde och åstadkomma en mer varierad bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 21 juni 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan