395 - Lansiären 1

 Planområdet omfattar fastigheten Lansiären 1 som ligger i Trollbäcken.

Villabebyggelse, Dragonvägen 16 - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att stycka fastigheten Lansiären 1 i två delar och på så vis tillskapa ytterligare byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 25 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan