304 - Område vid Tjärnstigen

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen möjliggör för ny småhusbebyggelse och ingår som ett steg i den stora förändringen av Tyresö strand till ett område för permanentboende.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan