412 - Brinkvägen

Planen omfattar fastigheten Tyresö 1:544 i Strand.

Brinkvägen , Raksta- klicka för större karta

Planen gör det möjligt att anlägga en gång- och cykelväg som en förlängning av Brinkvägen med anslutning till Brakmarsvägen. Gång- och cykelvägen ska under ombyggnad av Brakmarsvägen fungera som ersättningsväg för fordon samt som räddningsväg då Brakmarsvägen är avstängd.

Planen vann laga kraft: 14 mars 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan