117 - Kv. Slipstenen (barnstuga), del av Bollmora 2:1

Området ligger i Fårdala. Förslaget gäller ändring av stadsplan för område norr om kvarteret Slipstenen.

Syftet med planen är att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 3 juni 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan