Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

337 - Kretsloppscentralen i Petterboda

Planområdet ligger i Petterboda i östra Bollmora.

Karta över Kretsloppscentralen i Petterboda

Detaljplanen syftar till att utvidga kretsloppsstationens mark vilket innebär att mer avfall kommer att kunna källsorteras.

Planen vann laga kraft: 2004-12-16

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan