337 - Kretsloppscentralen i Petterboda

Planområdet ligger i Petterboda i östra Bollmora.

Karta över Kretsloppscentralen i Petterboda

Detaljplanen syftar till att utvidga kretsloppsstationens mark vilket innebär att mer avfall kommer att kunna källsorteras.

Planen vann laga kraft: 2004-12-16

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan