309 - Södra Strandallén

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder på samtliga fastigheter i planområdet. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning.

Planen vann laga kraft: 10 januari 2001

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018

Hitta på sidan