414 - Transformatorstation vid Tyresö centrum

Planområdet omfattar del av fastigheten Bollmora 2:134 som ligger i närheten av Tyresö centrum i Bollmora.

Transformatorstation vid Tyresö centrum - klicka för större karta

Planen gör det möjligt att bebygga del av fastigheten Bollmora 2:134 med en transformatorstation för att klara av elförsörjningen till de bostäder som planerats i Tyresö centrum.


Planen vann laga kraft: 21 mars 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2024

Hitta på sidan