200 - Bollmora 2:354 m.fl., område för bilservice

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora 2:354 med flera för område för bilservice.

Planen vann laga kraft: 2 mars 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hitta på sidan