56 - Solbergaområdet

Byggnadsplan för Solbergaområdet, del av fastigheten Tyresö 1:946 m.fl. Området ligger på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt för fritidsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 13 mars 1952

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2022

Hitta på sidan