374 - Bostäder Videvägen 41 (Vidjan 8)

Planområdet ligger i Tyresö Strand och består av fastigheten Vidjan 8.

Klicka för större karta

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Laga kraft: 15 juli 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan