374 - Bostäder Videvägen 41 (Vidjan 8)

Planområdet ligger i Tyresö Strand och består av fastigheten Vidjan 8.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Laga kraft: 15 juli 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan