93 - Området Tyresö-Näs

Ändring av avstyckningsplan för området Tyresö-Näs bestående av delar av fastigheterna Tyresö 1:1, Brevik 1:1 med flera på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att området används för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Planen vann laga kraft: 26 juni 1961

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan