Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

182 - Näsby 4:1469 med flera

Stadsplanen innebär ändring och utvidgning av Lindalens arbetsplatsområde till söder och öster, fastigheten Näsby 1:1469.

Planområdet består till största delen omfattar ett byggnadskvarter som ska utgöra tomt för Utbildningsradion.

Planen vann laga kraft: 19 oktober 1979

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan