397 - Vintern 11

 Planen omfattar fastigheten Vintern 11 och ligger i Tyresö Strand.

Villabebyggelse, Sommarliden 10 - klicka för större karta.

Detaljplanen gör det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 25 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan