167 - Wättingeskolan

Detaljplanen gäller del av fastigheten Näsby 4:1367 med flera (Wättingeskolan) i Bollmora. 

Planen gör möjligt bygge av en högstadieskola, som ska kunna byggas ut till en gymnasieskola.

Planen vann laga kraft: 5 mars 1976

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan