67 - Del av Tyresö 1:1 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för del av Tyresö 1:1 m.fl. på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att ett område i planens södra del kan bebyggas med bostäder.

Planen vann laga kraft: 18 november 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan