422 - Fastigheten Briljanten 1

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utöka fastighetens bebyggelse mot väster, på mark som i tidigare plan inte fått bebyggas (s.k. prickmark).

Planen vann laga kraft: 25 september 2013

Planområdet ligger vid Skogsvägen i Öringe i norra Tyresö, i anslutning till Tyresö golfbana. Planområdet omfattar bara en fastighet.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan