386 - Parkering vid Nyboda skola

Planområdet omfattar fastigheterna Bollmora 1:94 och del av Bollmora 1:99.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att anlägga en parkeringsyta för ett femtiotal parkeringsplatser inom fastigheten Bollmora 1:94 samt del av Bollmora 1:99 i anslutning till Nyboda skola och Nybodahallen.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan