Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

386 - Parkering vid Nyboda skola

Planområdet omfattar fastigheterna Bollmora 1:94 och del av Bollmora 1:99.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att anlägga en parkeringsyta för ett femtiotal parkeringsplatser inom fastigheten Bollmora 1:94 samt del av Bollmora 1:99 i anslutning till Nyboda skola och Nybodahallen.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan