Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

386 - Parkering vid Nyboda skola

Planområdet omfattar fastigheterna Bollmora 1:94 och del av Bollmora 1:99.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att anlägga en parkeringsyta för ett femtiotal parkeringsplatser inom fastigheten Bollmora 1:94 samt del av Bollmora 1:99 i anslutning till Nyboda skola och Nybodahallen.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan