458 - Villa Linde

Ändring av detaljplan för fastigheten Linde 13:9 i Trollbäcken .

Syftet med ändringen av planen är att ta bort bestämmelsen kring störningsskydd då befintligt bullerplank inte krävs enligt lag.

Planen vann laga kraft: 27 oktober 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan