Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

228 - Skälsätraområdet etapp II, södra delen

Detaljplan för del av Skälsätraområdet etapp II, södra delen, i Trollbäcken.

Planen är en del av ett större arbete som syftar till att göra det möjligt för en förnyelse av bebyggelsen inom delar av Skälsätraområdet, som för tillfället saknar kommunala vatten- och avloppsledningar.

Planen vann laga kraft: 8 februari 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan