241 - Delar av Skälsätraområdet

Upphävande av planer inom delar av Skälsätraområdet i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra det möjligt för åretruntbostäder med kommunala VA-ledningar och förbättrade vägar genom att först upphäva gamla byggnadsplaner.

Planen vann laga kraft: 15 maj 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan