479 - Ändring av detaljplan för Granitvägen

Planändringen berör fastigheten Bollmoraberg 3 som ligger centralt i Bollmora, cirka 400 meter sydväst om Tyresö centrum.

Syftet med ändringen av detaljplan 471 Granitvägen är att ändra höjden på det planterbara bjälklaget inom en mindre del av planområdet för att möjliggöra en bostadsgård ovanför parkeringsytan.

Planen vann laga kraft: 3 november 2021

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 maj 2022

Hitta på sidan