Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

460 - Raksta etapp 8

Omvandlingsplan för Raksta. Etapp 8 av utvecklingen av Östra Tyresö.

Planen innebär en omvandling av området Raksta, etapp 8 från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Fastigheterna inom planområdet får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt belysning. Planen ger även möjlighet att ha mindre verksamhet jämte bostaden på fastigheten. Naturmark i vissa delar bevaras och skyddas och värdefulla byggnader ges skydds- eller varsamhetsbestämmelser.

Till detaljplanen hör en gatukostnadsutredning som ännu inte vunnit laga kraft.

Se handlingar för gatukostnadsutredning

Planen vann laga kraft: 3 januari 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan