187 - Del av Bollmora 1:94, Mellanbergsvägen

Ändring av stadsplan för del av Bollmora 1:94 vid Mellanbergsvägen I Bollmora.

Ändringen syftar till att göra plats för ett daghem (förskola) mellan Bollmora berg och Nyboda berg.

Planen vann laga kraft: 9 januari 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan