235 - Trollbäckens industriområde

Detaljplan för Trollbäckens industriområde.

Planen syftar till att genom planändring göra möjligt att befästa nuvarande markanvändning. Detta innebär bland annat att område för ny väg i gällande detaljplan tas bort.

Planen vann laga kraft: 8 november 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan