89A - Naturreservatet Dyvik

Länsstyrelsen i Stockholms län resolution angående fridlysning av naturminnen.

Planen vann laga kraft: 21 juni 1962

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan