12 - Visst område av Rundmar 1:2

Planområdet omfattar östra Nyfors i södra Bollmora i Tyresö.

Detaljplanen är en ändring av avstyckningsplanen för östra Nyfors.

Planen vann laga kraft: 16 december 1932

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan