3 - Näsbytomten 50:1

Detaljplanen ligger i nordvästra Kumla i Trollbäcken, Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan över Näsbytomten 50:1.

Planen vann laga kraft: 16 maj 1931

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan