420 - Fastigheterna Bergaliden 6 och 7

 Planen ligger i Skälsätra i Trollbäcken.

Fastigheterna Bergaliden 6 och 7 - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjligt att stycka fastigheterna Bergaliden 6 och Bergaliden 7 och genom detta tillskapa fyra fastigheter och nya byggrätter.

Planen vann laga kraft: 10 juli 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan