319 - Kv. Krusmyntan (Basilikagränd - Kryddvägen)

Planområdet ligger i Östra Farmarstigen i södra Bollmora.

Detaljplanen möjliggör byggandet av ett äldreboende genom förändrad markanvändning från naturändamål till bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 5 december 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan