166 - Trollbäcken V 5A

Stadsplan för Trollbäcken del V 5A, ett område vid Parkvägen.

Planen gör möjligt att förtäta området med rarhus med garage, samt vinkelbyggda radhus.

Planen vann laga kraft: 11 februari 1976

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan