Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

202 - Del av kv. Björkbacken

Ändring av stadsplan för del av kv. Björkbacken. Fastigheterna Bollmora 2:134 och del av Bollmora 2:1 inom Tyresö kommun i Stockholms län.

Syftet med planändringen är att göra en nybyggnad möjlig som avser serviceanläggning och bostäder för äldre och handikappade.

Planen vann laga kraft: 9 februari 1984

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan