Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

361 - Pelles Väg

Planområdet ligger i Trollbäcken i området Skälsätra.

Karta över Pelles Väg

Syfte och bakgrund
Planen syftar till att göra det möjligt att bygga permanentbostäder typ friliggande villor på kvarvarande fritidsfastigheter och på en bit naturmark utefter Pelles väg. Det innebär också en utbyggnad av vatten och avloppsledningar i området.

Planen vann laga kraft: 9 november 2007 

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan