198 - Östra Farmarstigen, etapp 2

Planen gäller andra etappen av östra Farmarstigen, fastigheten Näsby 4:718. Området ligger i Bollmora.

Planen gör möjligt för bygge av två bostadskvarter. Ett mindre med fem fristående punkthus, med totalt 90 lägenheter. Ett större kvarter med blandade två- och fyravåningshus, med totalt 225 stycken bostäder.

Planen vann laga kraft: 4 april 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Hitta på sidan