Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

198 - Östra Farmarstigen, etapp 2

Planen gäller andra etappen av östra Farmarstigen, fastigheten Näsby 4:718. Området ligger i Bollmora.

Planen gör möjligt för bygge av två bostadskvarter. Ett mindre med fem fristående punkthus, med totalt 90 lägenheter. Ett större kvarter med blandade två- och fyravåningshus, med totalt 225 stycken bostäder.

Planen vann laga kraft: 4 april 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan