70 - Delar av Racksta 1:1 m.fl. och Tyresö 1:1

Byggnadsplan för delar av Racksta 1:1, 1:2, 1:3 och Tyresö 1:1 på Östra Tyresö

Bebyggelsen inom planen ska anpassa sig till vegetationen. Området är avsett för sportstugebebyggelse och har därför planerats med envåningshus.

Planen vann laga kraft: 9 juni 1956

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan