54 - Bredvik 1:1, Dyvik 1:1, Ällmora 1:144 m.fl.

Byggnadsplan för delar av Bredvik 1:1, Dyvik 1:1, Ällmora 1:144, Bredvik 1:200, Dyvik 1:21 och Ällmora 1:48.

Planen ligger på Östra Tyresö och gör det möjligt för sportstugebebyggelse.

Planen vann laga kraft: 5 januari 1951

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan