44 - Lindalen 1:2-1:7

Planområdet ligger i Lindalen i västra Bollmora.

Detaljplanen utgör byggnadsplan för fastigheterna Lindalen 1:2-1:7 och innebär nya bestämmelser för markanvändning och bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 19 april 1944

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan