391 - Villabebyggelse, Sommarliden 11

 Planen omfattar fastigheten Midvintern 5 och ligger i Tyresö Strand.

Villabebyggelse, Sommarliden 11, Västra Strand - klicka för större karta

Detaljplanens gör det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 30 mars 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan