41 - Lilla Skälsätra 1:2, Näsby 4:1

Planområdet ligger i Skälsätra i sydöstra Trollbäcken.

Detaljplanen utgör byggnadsplan för Lilla Skälsätra 1:2 samt del av Näsby 4:1.

Planen vann laga kraft: 10 december 1941

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan