186 - Tyresö Gymnasium

Ändring och utvidgning av stadsplan för fastigheten Näsby 4:1367 i Bollmora.

Planen rymmer sedan tidigare Wättinge skolan och ändringen gör även möjligt bygge av Tyresö gymnasium.

Planen vann laga kraft: 8 januari 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan