227 - Kumla 7:1, 8:1

Detaljplan för Kumla 7:1, 8:1 i Trollbäcken

Planen syftar till att göra det möjligt att uppnå Stockholm läns landstings omsorgsnämnds planer att öka byggandet av bostäder för särskilda behov.

Planen vann laga kraft: 18 januari 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan