415 - Sofiebergsskolan

Planområdet omfattar fastigheterna Näsby 4:796, 4:794 samt 4:1584 och är belägen i Trollbäcken i det område som kallas för Sofieberg.

Sofiebergsskolan - klicka för större karta

Syftet med planen är att göra det möjligt att utöka skolans område och ev. bygga ut skolan för att klara av kraven på matlagningskök och klassrum till åk 6.

Planen vann laga kraft: 24 april 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan