Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

247 - Kv. Kryddgården

Detaljplan för kvarter Kryddgården i Bollmora.

Planen syftar till att ändra i gällande detaljplan för att göra det möjligt för allmän gång- och cykeltrafik.

Planen vann laga kraft: 4 januari 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan