149 - Näsby 4:317, skoltomt

Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för del av Näsby 4:317 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av en skola.

Planen vann laga kraft: 3 augusti 1971

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan