Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

149 - Näsby 4:317, skoltomt

Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för del av Näsby 4:317 m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av en skola.

Planen vann laga kraft: 3 augusti 1971

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan