94 - Skogsängens industriområde

Ändring av byggnadsplan för Skogsängens industriområde Näsbytomten 31:1 med flera i Trollbäcken.

Planen gör det möjligt att området används för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde.

Planen vann laga kraft: 11 december 1961

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan